BE และ PLUS คือเว็บแอพสำหรับการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับเยาวชนหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และอินเตอร์เซ็กส์ (LGBTI) ในเอเชีย

เว็บแอพของเราใช้ได้เป็นภาษาไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน (ตัวย่อ) และอังกฤษ ทั้ง BE และ PLUS สามารถใช้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ด โทรศัพท์มือถือ) ได้

ทางมูลนิธิ B-Change ขอเชิญท่านมาร่วมมือกับเรา เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้เยาวชนในเอเชีย รวมทั้งเยาวชน LGBTI และชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี

ในหน้าเว็บนี้ ท่านจะค้นพบ:

เว็บแอพของเราที่สามารถใช้หลายภาษาได้ ก็เสมือนเป็นศูนย์ชุมชนในมือของท่าน
— Laurindo Garcia, ผู้ก่อตั้ง B-Change
 

เว็บแอพของเราใช้ได้เป็นภาษาไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน (ตัวย่อ) และอังกฤษ ทั้ง BE และ PLUS สามารถใช้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ด โทรศัพท์มือถือ) ได้


แนะนำเว็บแอพของเรา

BE คือเว็บแอพสำหรับเยาวชนที่หลากหลายทางเพศในเอเชีย (หมายรวมถึงหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และอินเตอร์เซ็กส์ หรือ LGBTI เป็นต้น) เพื่อการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

BE ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนในการถามคำถามเกี่ยวกับเพศวิถีและเพศภาวะ เข้าถึงข้อมูลเชิงการศึกษา เชื่อมต่อคนอื่นในชุมชน และเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BE

 

PLUS คือเว็บแอพสำหรับชายรักชาย (เกย์และไบ) ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีในเอเชีย เพื่อการให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

PLUS ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการถามคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี เข้าถึงข้อมูลเชิงการศึกษา เชื่อมต่อคนอื่นในชุมชน และเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PLUS


เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นของ BE และ PLUS

เว็บแอพเพื่อการสนับสนุนซึ่งกันและกันของเรามีลักษณะเด่นหลายอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน ขอแนะนำลักษณะดังกล่าว!


เว็บแอพของเราสามารถเป็นประโยชน์แก่องค์กรของท่านได้อย่างไรบ้าง?

 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากขึ้น 
  เข้าถึงผู้ใช้บริการรายใหม่ในเมืองของท่าน ผ่านการสื่อสารในหลายภาษา ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับงานที่ท่านทำ และบริการที่องค์กรของท่านให้

  BE และ PLUS เข้าถึงเยาวชนเพศหลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึงเยาวชนหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และอินเตอร์เซ็กส์ (LGBTI) รวมทั้งคนรักต่างเพศที่ต้องการสนับสนุนเยาวชน LGBTI นอกจากนี้แล้ว เรายังเข้าถึงกลุ่มชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีอีกด้วย

  พื้นที่เป้าหมายหลักของเราคือกรุงเทพ จาการ์ต้า กัวลาลัมเพอร์ สิงคโปร์ และมะนิลา ซึ่ง BE และ PLUS ทำขึ้นเป็นภาษาไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน (ตัวย่อ) และอังกฤษ
 • รับข้อคิดและข้อมูลสำคัญเพื่อพัฒนางานที่ท่านทำ
  กลุ่มกิจการ B-Change จะแบ่งปันรายงานเกี่ยวกับเทรนด์ต่างๆ ในกลุ่มเยาวน LGBTI (รวมทั้งชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี) ที่ปรากฎในข้อมูลที่เราเก็บจากเว็บแอพของเรา ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลด้านความต้องการและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในเอเชีย โดยงานวิจัยที่เราทำ ทำโดยยึดถือหลักจริยธรรมเป็นสำคัญ และใช้เฉพาะข้อมูลนิรนามในการวิเคราะห์

 • รับข้อความเมื่อผู้ใช้บริการฝากข้อติชมเกี่ยวกับบริการที่องค์กรของท่าน
  รับข้อความเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในการใช้บริการในองค์กรของท่าน เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เยาวชนคิดว่าเป็นประโยชน์ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ท้าทายที่เยาวชนกำลังเผชิญอยู่

 • เข้าร่วมหรือร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์
  เข้าร่วมการสนทนาในหน้าถามในเว็บแอพและสื่อสังคมออนไลน์ของเรา และท่านยังมีโอกาสที่จะร่วมมือกับ B-Change ในการจัดกิจกรรมในเมืองของท่านที่สามารถเสริมพลังได้สำหรับงานที่องค์กรของท่านทำกับเยาวชน และภาคีอื่นๆ ในการเสริมสร้างสุขภาวะ

 • แชร์โฆษณาเกี่ยวกับกิจกรรม แคมเปญ หรือโปรโมชั่นพิเศษจากองค์กรของท่าน บอกเราเมื่อมีอะไรที่ท่านอยากให้เราโปรโมต และเราจะช่วยโปรโมตให้ หรือจะมาสร้างความร่วมมือกันมากกว่านั้นก็ได้

 

องค์กรของท่านมีลักษณะอย่างไร?

 • จัดแคมเปญสาธารณะ?
 • ทำงานวิจัย?
 • ให้บริการในชุมชน?
 • เป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน?
 • เป็นธุรกิจ?
 • เป็นหน่วยงานภาครัฐ?
 • บริการทีองค์กรของท่านมีให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้หรือไม่: การผลักดันเชิงนโยบาย ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต การศึกษาหรือการสังคมสงเคราะห์ บริการเชิงธุรกิจ?

ถ้าท่านตอบ "ใช่" ในข้อใดๆ ด้านบน และต้องการเสริมพลังสำหรับการเข้าถึงเยาวชน BE และ PLUS สามารถเป็นประโยชน์แก่องค์กรของท่านได้


ท่านสามารถติดต่อกับเราได้อย่างไรบ้าง?

ใช้ฟอร์มออนไลน์ด้านล่างเพื่อ:

 • อัพเดทข้อมูลในแผนที่บริการของ BE หรือ PLUS
 • ขอนัดพบตัวแทนของเรา
 • ส่งคำถาม
 • บอกเราว่าท่านสนใจสร้างเนื้อหาต่างๆ ในความร่วมมือกับเรา
 • แบ่งปันข่าวหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานที่องค์กรของท่านท่ำ
 • ติดต่อเราในกิจใดๆ ที่ท่านต้องการพูดคุยกับเรา
 

ติดตามเว็บแอพของเราบนสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร กลุ่ม หรือกิจการของท่านชื่ออะไร
โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ